Kurtuluş savaşı nasıl başlamıştır

h

19 Mayıs 1919 yılında  Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak basmasıyla kurtuluş savaşı fiilen başlamış oldu.

Bundan sonra halkın ulusal örgütlenmesini gerçekleştirmek üzere Amasya Genelgesi hazırlanmış Erzurum ve Sivas Kongreleri gerçekleştirilmiştir.

Daha sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına karar verilmiş ve bu 23 Nisan 1920’de ilan edilmiştir.

Ulusal kurtuluş için savaş tüm şiddetiyle devam ederken Birinci, İkinci İnönü Zaferleri kazanıldı.

Bu arada sonuçsuz Londra Konferansı toplanıp dağıldı.

Arkasından Sakarya Meydan Savaşı  ve Büyük Taarruz gerçekleşti.

Bu savaşlar Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlandı .

Lozan Barış Konferansı Türk halkının isteklerini kesin olarak belgeleyen toplantı idi.

Yorum Yaz