İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ; Peçenekler

Peçenekler,

Büyük Göktürk kağanlığına bağlı kavimlerden biriydi. X. yüzyılda kuzey karadeniz bölgesinde yaşıyorlardı. Peçenekler tarih boyunca bir devlet bütünlüğü oluşturamamışlardır. 1071 Malazgirt mücadelesi sırasında Bizans’ta ücretli askerlik yaparken saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olmuşlardır.

Yorum Yaz