Heyelan Set Gölleri Nedir?

Heyelan set gölleri,

Heyelan sonucu hareket eden kütlelerin

akarsu vadilerinin önlerini kapatması sonucu oluşan göllere denir.

Yorum Yaz