Dünya Kadınlar Günü

a

  • Dünya kadınlar günü 8 Mart’da kutlanır.

Kadın hakları yasalarla güvence altına alınmıştır.

Her yıl, tüm dünyada ve yurdumuzda ” 8 Mart Kadınlar Günü”  olarak kutlanır.

Annelerimizin, ablalarımızın, büyükannelerimizin ev işlerinde, iş yaşamında çok önemli bir yeri vardır.

Günümüzde, kadınların toplumdaki yeri daha iyi anlaşılmaktadır.

 

  • Anayasada Kadın Hakları ile ilgili maddeleri,

Madde 10)  Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet… ayrımı gözetmeksizin kanun önünde eşittir.

Madde 41)  Aile, Türk toplumun temelidir. İlköğretim, kız  ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

Madde  50)  Kimse yaşına, cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçük ve kadınlar… çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

İş Kanunu Madde 70) Gebe ve emzikli kadınların çalışma koşullarını belirler. Analık sigortası ile kadınlar korunmaya alınmıştır.

 

  • Ayrıca Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 43.  73.  ve 104. maddeleri ağır ve tehlikeli işlerde kadınların çalıştırılmasını yasaklamaktadır.

Yurdumuzda kadın haklarının kabul edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşını dolduran her Türk yurttaşının hakkıdır.

Kadınlar, Milletvekili, mahalli idare, il genel meclisi seçimlerinde oy kullanabilir, Milletvekili, belediye başkanı ya da üyesi

ve muhtar adayı olabilirler. 

 

 

 

 

Yorum Yaz