Posts Tagged delil çeşitleri

Delil çeşitleri

1) Kesin deliller, İkrar ,kesin hüküm,senet,yemin olmak üzere 4 çeşittir. Kesin delil denmesinin sebebi bunlarla ispatlanmış olan olguyu hakim doğru olarak kabul etmek zorundadır. Yani hakimin burada takdir yetkisi olamaz. 2) Takdiri deliller , Tanık ,bilirkişi,keşif,uzman g