Savana, tropik yağmur ormanları ile kuru çöller arasındaki geçiş bölgelerinde bulunan geniş çayırlara denir.

Savanalarda çok ender rastlanan ağaçlar, otla kaplı geniş alanlara dağılmış durumdadır.

Savanalara özellikle büyük çöller kenarında, tropikler arası bölgede rastlanır.

Afrika’da ağaçlı savana da ağaçlar çok yüksek değil ama sıktır, otlarsa daha seyrek.

Bu bitki topluluğu hem hepyeşil yapraklı ağaçlardan, hemde kurak mevsimde yapraklarını döken ağaçlardan oluşur.

Ağaçlı savanalar az ya da çok toplu ağaç ve çalılar bulunan büyük çayırlardır.

Ağaçlar 6 ila 9 metre yüksekliğinde eğri büğrü gövdeli, çok dallı ve kalın kabukludur.

Yorum Yaz